ASSMB

Informații de interes public

  • ASSMB
  • Informații de interes public


PERSOANA RESPONSABILĂ PENTRU ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

Eduard IVAȘCU – Șef Serviciu Presă și Promovarea Sănătății

E-mail: birouldepresa@assmb.ro; Telefon: 021/310.10.59, int. 1005

Program de lucru: Luni – Joi: 08.00 – 16.30; Vineri: 08.00 – 14.00


LEGISLAȚIE:

1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată

Forma actualizată a Legii nr. 544/2001 se regăseşte şi la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/314132. Norme metodologice de aplicare ale Legii nr. 544/2001-actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016

Forma actualizată a Normelor Metodologice se regăseşte şi la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC EMISE DE CĂTRE A.S.S.M.B.
DOCUMENTE UTILE
Solicitare de acces la informații în baza Legii nr. 544/2001 model cerere-tip
Formular reclamație răspuns negativ
Formular reclamație lipsă răspuns
MODALITĂȚI DE CONTESTARE ALE DECIZIILOR:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice.
RAPOARTE PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII NR.544/2001
BULETIN INFORMATIV 2021 (în baza prevederilor art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001)

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001,
(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;.
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
Cart

Nu ai niciun produs în coș.

Selectati limba dorita

Ne gasiti pe:

Contact

Vineri: 8:00 - 14:00
Sector 4, București